ПРАВИЛА ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ. 

Шановні пацієнти та батьки наших маленьких пацієнтів!

Перед відвідуванням стоматологічного кабінету просимо Вас ознайомитися з правилами перебування у стоматологічному кабінеті Св. Аполонія

 • Правила внутрішнього розпорядку затверджені та є обов’язковими для осіб, які стали пацієнтами стоматологічного кабінету фізичної особи-підприємця Яковчук Лювові Анатоліївни, а також є обов’язковими для законних представників пацієнтів та  відвідувачів. 
 • Правила розміщуються на офіційному вебсайті та у «Куточку споживача». 
 • Публічні договори про надання стоматологічних послуг розміщуються у «Куточку споживача». 
 • У разі порушення цих Правил пацієнту може бути відмовлено в наданні послуг, а у разі, якщо своїми діями пацієнт завдав шкоду стоматологічному кабінету або його працівникам, такого пацієнта його може бути притягнено до юридичної відповідальності у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Законним представником пацієнта-дитини є один з батьків, опікун або піклувальник. Законним представником особи, визнаної у судовому порядку недієздатною є опікун. Особи, які не відносяться до згаданої категорії осіб не вважаються законними представниками та можуть лише супроводжувати пацієнта в стоматологічному кабінеті. 
 • ФОП здійснює обробку персональних даних пацієнтів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 • Гарантійні умови надання  стоматологічних послуг встановлюються окремим документом.   

Порядок отримання медичних послуг

 • Стоматологічна послуги надаються пацієнтам за самозверненням. 
 • У стоматологічному кабінеті надають медичні послуги дітям та дорослим особам. Для одержання медичних послуг пацієнт зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує його особу. 
 • В стоматологічному кабінеті укладається договір про надання стоматологічних послуг з пацієнтом (законним представником): 
 • шляхом приєднання до публічного договору, умови якого є однаковими для всіх споживачів послуг;  
 • шляхом укладання договору в письмовій формі за домовленістю сторін: пацієнта або його законного представника та ФОП.
 • Послуги надаються платно відповідно до затвердженого Прайс-листа.
 • Пацієнт обирає лікуючого лікаря згідно з профілем захворювання. 
 • Медичні послуги (профілактичні, діагностичні чи лікувальні втручання, маніпуляції, консультації) здійснюються виключно штатним медичним персоналом ФОП. В окремих випадках медичні послуги можуть надаватися із залученням інших юридичних чи фізичних осіб-підприємців, які мають відповідну ліцензію, та з якими закладом укладено договір. ФОП зобов’язаний повідомити пацієнта про залучення інших суб’єктів господарювання до надання медичних послуг.  
 • Пацієнт або його законний представник зобов’язуються повідомити лікуючого лікаря/лікаря-анестезіолога/лікаря-анестезіолога дитячого (у разі проведення лікування під загальною анестезією)  про хронічні захворювання, інфекційні захворювання, алергічні реакції, у тому числі на лікарські засоби, наявні у пацієнта, а також іншу інформацію про стан здоров’я, що необхідна лікарю для визначення методів профілактики/діагностики/лікування/знеболення/реабілітації. 
 • У разі потреби пацієнти направляється до спеціалізованих закладів охорони здоров’я.
 • ФОП/лікуючий лікар  повинен відмовити пацієнту в наданні медичних послуг (або окремої послуги) у випадку, коли ліцензія на медичну практику не поширюється на певні види медичної допомоги, лікарські спеціальності та спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація медичного персоналу або технічна оснащеність не дозволяють це зробити. У цьому випадку пацієнтам рекомендуються інші заклади охорони здоров’я, які мають можливість надати медичну допомогу. ФОП/лікуючий лікар  не має права відмовити пацієнту у медичній допомозі при невідкладних станах, а у разі коли заклад не має можливості надати медичну допомогу при невідкладному стані людині власним засобами та ресурсами – обов’язково викликати екстрену медичну допомогу.   
 • Проведення медичних втручань починається тільки після того як лікуючий лікар поінформує пацієнта або його законного представника, а пацієнт надасть письмову інформовану добровільну згоду на діагностику та лікування. При невідкладних станах, коли існує пряма загроза життю та здоров’я людини, відповідно до вимог чинного законодавства України, медичні втручання проводяться без згоди пацієнта.
 • Перед початком лікування з пацієнтом (законним представником) узгоджується план лікування (обстеження). У деяких випадках, коли неможливо одразу визначити весь обсяг медичних втручань, складається попередній план лікування. З об’єктивних або суб’єктивних причин, будь-який вже узгоджений план лікування може піддаватися коригуванню, про що пацієнта (законного представника) обов’язково повідомляють.
 • Якщо у процесі надання послуг з медичних причин виникає потреба в їх коригуванні у бік збільшення чи зменшення обсягів чи методів лікування, діагностики, тощо, то відповідному коригуванню піддається їх остаточна вартість. Зміни до плану лікування узгоджуються з пацієнтом (законним представником).  

Правила перебування в стоматологічному кабінеті

 • Пацієнт, законний представник, супроводжуюча особа або інший відвідувач, який прийшов до закладу, зобов’язаний залишити верхній одяг, великі валізи, згортки тощо у спеціально відведеному місці. Дитячі візочки, самокати, дитячі велосипеди тощо залишити у відведеному місці при вході у стоматологічний кабінет.
 • ФОП не несе відповідальність за зберігання особистих речей, грошей, цінних речей та документів, які залишені у верхньому одязі, у валізах, а також речей, залишених перед входом до стоматологічного кабінету. Тому ФОП закликає пацієнтів та відвідувачів не залишати особисті речі, коштовності, документи, гроші, інші цінні речі у верхньому одязі та/або у гардеробі та не доручати їх нагляд  стороннім особам.
 • ФОП не несе відповідальності за нагляд за дітьми, які знаходяться в лікарських кабінетах, туалетах, коридорах стоматологічного кабінету. Батьки або супроводжуючі особи самостійно здійснюють нагляд за дитиною та несуть відповідальність за їх безпеку.  
 • Пацієнти та законні представники, інші відвідувачі повинні доброзичливо та з повагою ставитися до персоналу, інших пацієнтів та відвідувачів, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь-яких проявів агресії. Поведінка пацієнта не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.
 • Пацієнти, їх законні представники та відвідувачі зобов’язані дотримуватися вимог інфекційної безпеки; правил, що встановлюються у зв’язку з оголошенням карантину; дотримуватись правил гігієни; дотримуватися вимог пожежної безпеки; бережно ставитися до майна ФОП.  
 • У разі виникнення конфліктної ситуації, пацієнт або відвідувач мають право запросити ФОП або уповноважену ним особу для вирішення конфлікту.
 • Під час перебування у закладі відвідувачам та пацієнтам заборонено:
 • проявляти агресію, кричати, здіймати гамір, використовувати ненормативну лексику, ображати та принижувати честь та гідність працівників, пацієнтів та законних представників,  нав’язуватися з розмовами до інших пацієнтів,  у будь-який інший спосіб заважати персоналу та іншим пацієнтам стоматологічного кабінету; 
 • вчиняти (або погрожувати вчинити) будь-які дії, які становлять загрозу життю та здоров’ю як медичному персоналу стоматологічного кабінету так і пацієнтам та/або відвідувачам.
 • з’являтися на прийом до лікаря у брудному одязі або зі специфічними різкими запахами;
 • розмовляти по мобільному телефону на прийомі у лікаря (без дозволу лікаря); 
 • вести аудіо – , відео- або фотозйомку персоналу, пацієнтів або відвідувачів закладу;
 • з’являтись на прийом у стані алкогольного та/або наркотичного, та/або токсичного сп’яніння;
 • курити, вживати алкогольні напої, наркотики або інші психотропні речовини;
 • грати в азартні ігри;
 • брати інтерв’ю у персоналу та відвідувачів буз погодження з ФОП;
 • приходити з холодною або вогнепальною зброєю, легкозаймисті та/або вибухові речовини й інші небезпечні речовини;
 • виносити за межі приміщення закладу будь-яке майно, вироби медичного призначення, лікарські засоби, які належать закладу; 
 • займатися будь-яким видом торгівлі або обміну;
 • приходити із тваринами або птахами. 
 • При скоєнні будь-яких дій, перелічених у п. 23 цих Правил, персонал має право відмовити пацієнту у прийомі та повинен вжити необхідних заходів: запросити ФОП або у разі порушення громадського порядку- викликати поліцію.
 • Пацієнти повинні дотримуватися приписів лікуючого лікаря та персоналу, виконувати правила проходження обстежень та маніпуляцій. 
 • ФОП може відмовити пацієнту у наданні медичної допомоги (окрім випадків необхідності надання невідкладної допомоги) у разі: 
 • якщо пацієнт не виконує приписів (призначень) та рекомендацій лікуючого лікаря, не проходить необхідні обстеження, не дотримується плану та режиму лікування, не приходить на прийом до лікаря у встановлений час; 
 • виконує дії, які перелічені у п. 23 цих Правил;
 • порушує інші вимоги цих правил. 
 • При спілкуванні з лікуючим лікарем або іншим персоналом по телефону та/або через електронну пошту та інші електронні засоби зв’язку  пацієнти (законні представники) зобов’язані представитися, чітко викласти свої запитання, уважно вислухати відповідь, не підвищувати голос, дотримуватися етикету спілкування.  У разі, якщо виникають непорозуміння з персоналом, пацієнт має право усно або  письмово звернутися до Фізичної особи-підприємця.  
 • У разі невиконання пацієнтом цих Правил лікуючий лікар має право в односторонньому порядку відмовити у наданні послуг. У разі порушення пацієнтом правил та режиму лікування, така інформація зазначається лікарем у медичній документації.
 • Для отримання послуг пацієнт (законний представник) завчасно з’ясовує режим роботи стоматологічного кабінету, завчасно узгоджує з персоналом дату та час прийому лікаря тощо.  

Режим роботи стоматологічного кабінету та запис на прийом до лікаря  

 • Режим роботи закладу: 

Понеділок-п’ятниця: з 9.00 до 20.00 

Субота 9.00- 15.00

Вихідний день – неділя. 

 • Прийом пацієнтів відбувається за адресами:
 1. Волинська область, село Липини, вул. Відродження, буд. 50 А, літера А-10
 2. Волинська область, село Липини, вул. Відродження, буд. 50 Б, офіс 69. 

Пацієнту рекомендовано уточнити у адміністратора точну адресу під час кожного запису на прийом.

Обидва приміщення стоматологічного кабінету знаходяться в близькій доступності одне від одного.

 • Режим роботи лікарів: згідно із затвердженим графіком роботи та графіком прийому. ФОП або уповноважена ним особа інформує пацієнтів про режим роботи лікарів, відпустки, іншу відсутність з поважних причин. 
 • Запис на прийом здійснюється за номером телефону +38 (098) 08 88 000, або через вебсайт https://st-apollonia.lutsk.ua.  
 • У випадку, якщо пацієнт не з’явився на прийом в призначений час без попередження або запізнився більше ніж на 10 хвилин, запис може бути скасовано.
 • У разі необхідності, пацієнт може попередньо узгодити  перенесення годин прийому на іншу дату та час. 
 • Якщо пацієнт не в змозі прийти на прийом в призначений час, рекомендовано повідомити про це не пізніше ніж за півгодини до прийому. 
 • Без попереднього запису прийом пацієнта можливий за умови наявності вільних місць в графіку лікаря.
 • У виключних випадках прийом пацієнта може тривати понад запланований час, тому наступний прийом  може розпочатися пізніше.

Надання платних послуг та порядок оплати

 • Оплата за послуги здійснюється після їх надання, а за домовленістю – за передоплатою чи відповідно до умов укладеного договору. Платником за послуги може бути як сам пацієнт, так і інші фізичні або юридичні особи.
 • Оплата медичних послуг проводиться шляхом передачі готівкових коштів адміністратору-касиру у порядку живої черги. Можливе перерахування грошових коштів  на розрахунковий рахунок ФОП.
 • У випадку оплати по безготівковому розрахунку послуги надаються тільки після 100 % передоплати.
 • У межах спеціальних дисконтних програм пацієнтам можуть надаватися знижки.
 • Про необхідність з медичних причин змінити погоджений план лікування чи обстеження (заміна видів втручань, збільшенні чи зменшення їх обсягу тощо) кожен пацієнт (замовник) повідомляється заздалегідь. 
 • Стягнення з пацієнтів заборгованості за надані послуги відбувається згідно із чинним законодавством України.
 • ФОП може на свій розсуд, в порядку благодійності чи за угодою надавати медичні послуги зі знижкою чи безоплатно.
 • У разі наявності заборгованості за раніше надані медичні послуги, ФОП має право відмовити пацієнту від подальшого надання медичних послуг до моменту її повного погашення, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення, а також може відмовити пацієнту в майбутніх записах на прийом.
 • На прохання адміністратора пацієнт повинен надати для ознайомлення документ, який підтверджує внесення ним відповідної оплати за надані послуги. В іншому випадку (зокрема, у випадку несплати), ФОП має право звернутись до суду.

Медична документація, видача довідок, підготовка інформації на запити та відповідей на звернення громадян

 • Медичні довідки, виписки, тощо видаються за зверненням пацієнта протягом трьох днів. 
 • Уся медична документація є власністю закладу. Не може бути розголошена будь яка інформація про пацієнта, а також видаватися документи третім особам, що містять конфіденційну інформацію, окрім випадків, передбачених чинним законодавством. У закладі  передбачаються заходи щодо захисту відомостей про пацієнтів.
 • Працівники закладу не можуть обмежити право пацієнтів (їх законних представників) отримувати інформацію про звернення за медичною допомогою.
 • Документи про стан здоров’я пацієнтів видаються у спосіб та у формі, передбаченій чинним законодавством України. Копія медичної документації видається пацієнту на вимогу за його письмовою заявою. Довідки про стан здоров’я, виписки видаються на усну або письмову вимогу пацієнта або законного представника (батьків, опікунів). Представнику пацієнта за довіреністю та адвокату інформація про стан здоров’я пацієнта надається лише за його письмовою згодою. У всіх інших випадках копії медичної документації, витяги, виписки, інформація про стан здоров’я, обстеження, лікування надаються лише за рішенням суду.
 • Громадяни мають право звернутися до ФОП усно або письмово із заявами, скаргами або пропозиціями. Звернення громадян розглядаються у строки та в порядку, що визначений Законом України «Про звернення громадян». 

Пацієнт має пам’ятати:

Згідно зі ст.34 Основ законодавства України про охорону здоров’я, лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення.

Лікар не несе відповідальності за здоров’я особи в разі відмови останньої від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.

З повагою

Фізична особа-підприємець Любов ЯКОВЧУК

(Ці правила перебування затверджені 01.09.2022)